C.Arık.jpg

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Cihat Arık ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Batman Vali Yardımcısı Cihat Arık[düzenle | kaynağı değiştir]

Özgeçmiş[düzenle | kaynağı değiştir]

Diyarbakırlı olan Arık; ilkokulu Diyarbakır, ortaokul ve liseyi Ankara, lisans öğrenimini de Ankara Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 2006 yılında mülki idare amirliği mesleğine intisab etti. 2009 yılında University of Portsmouth’ta kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Daha önce Gaziantep-Yavuzeli ve Sivas Doğanşar’da görev yapan yeni Kaymakam Arık, son mülki idare amirleri kararnamesiyle Sason’a atandı.Halen Batman Vali yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Eğitimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Mesleki Kariyeri[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

A)Başbakanlık ve Başbakanlık Yardımcılıkları

 • Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Türkiye Yatırım Destek ve Yatırım Ajansı Başkanlığı
 • Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Müftülük

B) İçişleri Bakanlığı

 • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
 • İl Dernekler Müdürlüğü
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

C) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 • Valilik Kriz Merkezi

Ç) Sağlık Bakanlığı

 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı İle İlgili Diğer İş ve İşlemler

D) Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı

 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
 • Futbol Federasyonu
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler

E) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Mera Komisyonu Başkanlığı
 • Pamuk Primi Destekleme Komisyonu Başkanlığı
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler

F) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Orman İşletme Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa)
 • Orman İşletme Müdürlüğü
 • Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
 • DSİ Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
 • DSİ 103. Şube Müdürlüğü ve Batman Barajı
 • Meteoroloji İl Müdürlüğü
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler

G) Protokol ve Törenler

 • Sorumlu Olduğu Kurumlarla İlgili Protokol ve Törenler

Ğ) İl Özel İdaresinin Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlarıyla Vali tarafından verilen İl Özel İdaresi görevlerini yürütmek

 • 5233 Sayılı yasa gereği kurulan tüm komisyonlara başkanlık etmek ve koordinasyonu sağlamak

H) Gercüş ilçesinin iş ve işlemlerini koordine etmek I) Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili dernek, vakıf ve meslek kuruluşları ile ilişkilerİç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]


Şablon:Batman vali yardımcıları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.