FANDOM


  1. Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz 
    Örnek: Romantik devirlerde bu nevi cilvelere aşk mâni olurdu, şimdi de kültür. P. Safa
  2. Görünme, ortaya çıkma, tecelli 
    Örnek: Denizin çok cilvelerini tattık, diyordu. R. N. Güntekin
  3. 1. hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. işve, naz. 3. yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (türk yüz görümlüğü) adıdır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.