Nuh Suresi Cin Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Müzzemmil Suresi
Cin Suresi/NAKİLLER - Cin Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Deki vahy olundu bana hakıkat bir takım cinnin dinleyip de şöyle dedikleri: inan olsun biz acâib bir Kur'an dinledik
Säg [Muhammad]: ”Det har uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning,
1. Say (O Muhammad): It is revealed unto me that a company of the Jinn gave ear, and they said: Lo! it is a marvellous Qur’an,
Rüşde irdiriyor, biz de ona iyman eyledik, rabbımıza hiç kimseyi şerik koşmıyacağız
som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta gudar vid vår Herres sida.
2. Which guideth unto righteousness, so we believe in it and we ascribe unto our Lord no partner.
Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled
Låt Vår Herres namn hållas högt i ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son!
3. And (we believe) that He, exalted be the glory of our Lord! hath taken neither wife nor son,
Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş
Den dåraktigaste av oss brukade göra oerhörda [påståenden] om Gud,
4. And that the foolish one among us used to speak concerning Allah an atrocious lie.
Ve doğrusu biz, İns ü Cinn Allaha karşı asla yalan söylemez sanmışız
och förr trodde vi att varken människorna eller de osynliga väsendena skulle yttra lögner om Gud.
5. And lo! we had supposed that humankind and jinn would not speak a lie concerning Allah
Ve doğrusu İnsten ba'zî rical Cinden ba'zî ricale sığınıyorlardı da onların istiylâlarını artırıyorlardı
Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av de osynliga väsendena om skydd, och kom på så sätt deras högmod att växa,
6. And indeed (O Muhammad) individuals of humankind used to invoke the protection of individuals of the jinn so that they increased them in revolt (against Allah);
Ve doğrusu onlar sizin zann ettiğiniz gibi zann etmişlerdi ki: Allah ebedâ hiç bir kimseyi ba's etmiyecek
och de trodde, liksom ni har trott, att Gud inte skulle sända någon ytterligare [profet].
7. And indeed they supposed, even as ye suppose, that Allah would not raise anyone (from the dead)
Ve doğrusu biz o Semayı yokladık da onu öyle bulduk ki şiddetli muhafızlar ve şihablarla doldurulmuş
Vi försökte nå himlen [för att utforska dess hemligheter], men där fann vi mäktiga väktare och flammor av eld;
8. And (the Jinn who had listened to the Qur’an said): We had sought the heaven but had found it filled with strong warders and meteors.
Ve doğrusu biz ondan dinlemek için ba'zî mevkı'lere otururduk, fakat şimdi her kim dinliyecek olursa onun için gözeten bir şihab buluyor
och vi [försökte] komma till de platser där vi brukade lyssna, men den som nu vill lyssna kommer att finna [att] en flamma av eld ligger i beredskap för honom.
9. And we used to sit on places (high) therein to listen. But he who listened now findeth a flame in wait for him;
Ve doğrusu biz bilmeyiz o Arzdaki kimselere bir şer mi irade edilmiştir, yoksa rabları onlara bir hayır mı murad etmiştir
Vi vet inte om de som lever på jorden skall få det onda [på sin lott] eller om deras Herre vill [ge dem] kunskap om rätt och orätt.
10. And we know not whether harm is boded unto all who are in the earth, or whether their Lord intendeth guidance for them.
Ve doğrusu bizler: bizlerden salih olanlar da var, olmıyanlar da var dilim dilim tarikatler olmuşuz
Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.
11. And among us there are righteous folk and among us there are far from that. We are sects having different rules.
Ve doğrusu biz anladık ki Allahı Arzda acze düşürmemize ihtimal yok, kaçmakla da onu asla âciz bırakamayız
Men vi har insett att vi inte kan trotsa Guds [vilja] på jorden och inte heller komma undan den genom att fly.
12. And we know that we cannot escape from Allah in the earth, nor can we escape by flight.
Ve doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iyman ettik, her kim o rabbına iyman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istiylâ olunmak korkusu kalmaz
Och efter att [nu] ha fått höra om vägledningen, tror vi på den; den som tror på sin Herre behöver inte vara rädd att [hans förtjänster] skall frånkännas honom eller [att han skall få lida annan
13. And when we heard the guidance, we believed therein, and whoso believeth in his Lord, he feareth neither loss nor oppression.
Ve doğrusu bizler: bizlerden müslimler de var, haksızlar da var, müslim olanlar, işte onlar rüşd-ü savabı arıyanlardır
Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt;
14. And there are among us some who have surrendered (to Allah) and there are among us some who are unjust. And whoso hath surrendered to Allah, such have taken the right path purposefully.
Amma haksızlar Cehenneme odun olmuşlardır
men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar]!'”
15. And as for those who are unjust, they are firewood for hell.
Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık
OM DE [som förnekar Oss] hade slagit in på den raka vägen, skulle Vi helt visst ha skänkt dem regn i riklig mängd
16. If they (the idolaters) tread the right path, We shall give them to drink of water in abundance
Ki onları onun içinde imtihan edelim, her kim de rabbının zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azâba sokar
för att pröva deras [villighet att tacka Oss för Våra gåvor]. Och den som vägrar att åkalla sin Herre skall Han utlämna åt ett straff från vilket ingen lindring ges.
17. That We may test them thereby, and whoso turneth away from the remembrance of his Lord; He will thrust him into ever growing torment.
Ve hakıkat mescidler hep Allah içindir, o halde Allahın yanında başka birine duâ etmeyin
All dyrkan tillkommer Gud; anropa därför ingen vid sidan av Honom!
18. And the places of worship are only for Allah, so pray not unto anyone along with Allah.
Ve filhakıka o Allahın kulu kalkmış ona duâ ederken üzerine keçeleneyazdılar
Men när Guds tjänare reser sig för att anropa Honom tränger massorna på [som om de ville övermanna honom].
19. And when the slave of Allah stood up in prayer to Him, they crowded on him, almost stifling.'
De ki ben ancak rabbıma duâ ederim ve ona hiç bir şerik koşmam
Säg: "Jag anropar ingen annan än min Herre och jag sätter ingen vid Hans sida."
20. Say (unto them, O Muhammad): I pray unto Allah only, and ascribe unto Him no partner.
De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam
Säg: "Jag har ingen makt över er och kan inte vålla er skada; inte heller [kan jag] förmå er att följa den raka vägen."
21. Say: Lo! I control not hurt nor benefit for you.
De ki Allahdan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam
Säg: "Ingen kan skydda mig mot Gud och jag kan heller inte finna en tillflykt undan Honom,
22. Say: Lo! none can protect me from Allah, nor can I find any refuge beside Him
[[23. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ]]
Ancak Allahdan ve risalâtından bir tebliğ yapabilirim, her kim de Allaha ve Resulüne ısyan ederse muhakakki ona Cehennem ateşi var, içinde ebedâ kalmak üzere onlar
om [jag] inte förkunnar vad Gud [befaller mig att förkunna] och framför [alla] Hans budskap." Och på den som visar olydnad mot Gud och Hans Sändebud väntar helvetets eld och i den skall han [och
23. (Mine is) but conveyance (of the truth) from Allah, and His messages; and whoso disobeyeth Allah and His messenger, lo! his is fire of hell, wherein such dwell forever.
Nihayet o va'dolundukları şey'i gördükleri vakıt artık bileceklerdirki yardımcısı en zaıyf ve sayıca en aza olan kimmiş?
När de [som sätter gudar vid Guds sida] till sist får skåda [straffet], som de varnades för; skall de inse vilka som hade det svagaste stödet och var obetydligast till antalet [- de eller de tro
24. Till (the day) when they shall behold that which they are promised (they may doubt); but then they will know for certain) who is weaker in allies and less in multitude.
De ki: dirayet ile bilmem: yakınmı o size va'dolunan? Yoksa Rabbım onun için bir uzun gayemi yapar?
Säg: "Jag vet inte om det som har lovats er är nära förestående eller om min Herre skall skjuta upp det."
25. Say (O Muhammad, unto the disbelievers): I know not whether that which ye are promised is nigh, or if my Lord hath set a distant term for it.
O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi ap açık agâh etmez
Han känner det som är dolt för människor, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter
26. (He is) the knower of the Unseen, and He revealeth unto none His secret,
İhtiyar buyurduğu bir Resulden başka, çünkü onun önünden ve ardından râsıdler dizer
utom det sändebud som Han [utser till detta]. Och då sätter Han ut vakter framför och bakom sändebudet,
27. Save unto every messenger whom he hath chosen, and then He maketh a guard to go before him and a guard behind him
Bilsin diyeki onlar rablarının risaletlerini hakkıyle iriştirmişlerdir ve o onların nezdindekini ihata etmiş ve her şey'i sayısiyle ihsa buyurmuştur
för att det skall vara uppenbart att [han såväl som de andra sändebuden] har kunnat framföra sin Herres budskap. Allt som berör dem har Han under uppsikt och Han håller räkning på allt [i Sin sk
28. That He may know that they have indeed conveyed the messages of their Lord. He surroundeth all their doings, and He keepeth count of all things.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri