Yenişehir Wiki
Advertisement

Veda hutbesi The kast sermon . Farewell Sermon

D.
Hutbe.
Hütbe.
Hutbe Nedir?.
Hutbeleri


Veda hutbesi
HUTBE-İ ŞAMİYE.
Hutbe yarışması.
Hutbe 2012 Yılı.
Diyanet hutbeleri:[1]
Hutbeler/Mart 2020/Diyanet İşleri Başkanlığı
Dlyanet hutbeleri neden vasıfsız
Diyanet güncel hutbeden ne anlıyor?
Diyanetin hutbelerinde Arabça bilmeme cehaleti

Cuma namazı.
Cuma Suresi/Elmalı Orijinal.
Cuma Suresi.
Cuma duası
Cuma hutbesi duaları
Cuma duası [Listen to دعاء يوم الجمعة يحيى حوى by Yahya.Hawwa on #SoundCloud https://soundcloud.com/yahya_hawwa/t3impfmekvjl]

Rise_Above_–_Abdal_Hakim_Murad_–_Eid_Khutbah-2

Rise Above – Abdal Hakim Murad – Eid Khutbah-2

İngiltere'de Abdulhakim Murad'dan bir Hutbe

Cuma Hutbe duası 2: Minber kapısı duası


Yedinci basamak duası

Cuma Hutbe duası 5 Birinci hutbe duası

Cuma Hutbe duası 6 Hutbeye giriş hamdele salvele ayet ve hadis kıraati

Muhataplara hitabet kısmı bitince okunan dua

Cuma Hutbe duası 8 ikinci hutbe duası

Cuma Hutbe duası 9

Cuma Hutbe duası 10 Hutbe bitişi okunan ayet: Adalet ve ihsan (iyilik ve hayır ve onu görüyorgibi kulluk) etme ayeti

the Farewell Sermon of Muhammed saw

Hutbe_Duaları_1_(yeni_ezberleyenler_için)

Hutbe Duaları 1 (yeni ezberleyenler için)

Vaktin girmesinden sonra mevcut cemaatın huzurunda bir hutbe okunması gerekir.

Hutbenin vücubu[]

Bunun içindir ki, hutbe okunurken cemaat bulunmayıp da sonradan namazda bulunacak olsalar, namazları caiz olmaz.

Cemaatin hutbeyi işitmesi şart değildir. Sadece hazır bulunmaları yeterlidir. Hutbe esnasında bir mükellef erkeğin, misafir olsa dahi, bulunması yeterli görülmektedir.

Cuma hutbesinin rüknü,[]

İmamı Azam'a göre, Allah'ı zikirden ibarettir. Onun için hutbe niyeti ile yalnız: "Elhamdü lillah" yahut "Sübhanallah" yahut "La ilahe illalah" denilecek olsa, yeterli olur. İki İmama (İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e) göre, hutbe denilecek derecede uzunca bir zikirden ibarettir. Bunun en az olan derecesi, Tahiyyat mikdarı hamd ve salavat ile Müslümanlara duadır.

Hutbenin vacibleri,[]

hatibin taharet üzere bulunması, avret sayılan yerlerin örtülü olması ve hutbeyi ayakta okumasıdır.

Hutbenin sünnetleri de,[]

hutbeyi iki kısma ayırmak ve bunlar arasında bir tesbih veya üç ayet okunacak kadar bir zaman oturmaktır. Bu bakımdan buna iki hutbe denir. Bu iki hutbeden her biri hamdi, kelime-i şehadeti, salât ve selâmı kapsamalı.

Birinci hutbe[]

Birinci hutbe, bir ayetin okunması ile insanlara öğüt vermeyi, kapsar

İkinci hutbe[]

ikinci hutbe de Müslümanlara duayı kapsamalıdır. Ayrıca imamın sesi, ikinci hutbede birinci hutbedekinden daha hafif olmalıdır. İşte bunlar hutbenin sünnetlerindendir.

Hutbenin uzunluğu[]

Her iki hutbeyi uzatmamak da sünnettir. Hatta hutbeyi "Hucurat" suresi ile "Büruc" suresine kadar olan surelerin herhangi birinden uzunca okumak, özellikle kış mevsiminde, mekruhtur. Cemaatı bıktırmak uygun değildir. Cemaatın acele görülecek işleri olabilir. Onları camide fazla tutmak, cuma namazlarına devamlarına engel olacağından, yersiz bir iş olur. Hatib olan şahıs bunları düşünmelidir. Sözlerinin sonu, önceki sözleri unutturacak ve kıymetten düşürecek şekilde hutbesi uzun olmamalıdır. Hutbenin kısa ve cemaata faydalı bir tarzda hazırlanması, hatibin ehliyet ve faziletine delildir. Bu konudaki bir hadisi şerifin anlamı şöyledir:

"Namazının uzun, hutbesinin kısa olması bir kimsenin anlayışlı bir din alimi olduğunun alametidir. Artık namazı (cemaata ağır gelmeyecek şekilde) uzatınız, hutbeyi de kısa okuyunuz. Gerçekten bazı sözler, sihir gibi kalbleri etkiler."

İşte böylece hutbeler, belâgat ve mana bakımından ruhları kazanacak bir halde bulunmalıdır.

Ashabı kiramdan (Câbir bin Semüre'den) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimizin namazı da, hutbesi de orta bir halde idi. Çok kısa ve çok uzun olmaktan beri idi.

Öncelikle bu duaların Arapça olarak okunuşundan öğrenmek gerektiğini ifade edelim. Bu duaların okunması güzel olmakla beraber okunmadığı takdirde herhangi bir sakıncası olmadığı gibi, hutbeye veya namaza da bir eksiklik gelmez. Ayrıca belli bir duayı okumak da şart değildir. İstediği şekilde dua edebilir.

Cuma'nın ilk sünneti kılındıktan sonra,[]

müezzin gülbank çeker:

"Resul-i ekrem ve nebiyy-i muhterem sallellahü tealâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin azîz, pâk, münevver, mutahhar ruh-i şerîflerine salevat-ı şerîfe getirenlerin ahir ve akıbetleri hayr ola. Âl-i ezvac-ı tahirat evlâd-ı rasül eshab-ı güzin efendilerimizin sair enbiya-i ‘izam ve rusûl-i fihan hazeratının ervah-ı şeriflerine, pîrimiz Bilâl-i Habeşi [R.A. (Radiyâllahü Anh)] efendimizin ve ‘ale'l-husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş, imam, müezzin, kayyumlarının ve kâffe-i ehl-i imanın ervahı için, Allah rızası için, el - Fatihah."

Salavat ayetinin (Ahzap 56) okunması[]

Fatiha okunduktan sonra müezzin euzü-besmele çekerek Ahzab sûresinin 56. ayetini okur;

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما

"İnnellâhe ve melâiketehü yüsallûne ‘ale'n-Nebiy. Yâ eyyühe'l-lezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ."

Müezzin slavatı[]

Bunu takiben müezzin Peygamberimize (asm) bir salavât getirir.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

"Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ ali Muhammed."

Salevât-ı şerîfe bittikten sonra müezzin ayağa kalkar ve iç ezan okur. İçerde okunan bu ezan, cumanın ezanıdır.

İmam namazını, her günkü oturduğu yerde değil de cuma günleri minberin kapısı önünde kılması cemaati rahatsız etmemek için iyi olur.

İmamın minbere çıkışı[]

Ayet okunmaya başladığında imam yerinden kalkar ve gizli olarak dua okur (minberin önünde):

اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و يستر علينا خزائنا فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين و يا ارحمن الراحمين

“Allahümme ifteh aleynâ ebvâbe rahmetike ve yessir aleynâ hazâine fazlike ve keramike ya ekramelekramine ve ya erhamerrahimin.” diye dua eder.

ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي

“Rabbi’şrahlî sadrî ve yessir lî emrî vehlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.

Anlamı: “Rabim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.

ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث

Rabbi kad âteyteni minelmülki ve allemteni min te’vilil ehâdis.

Anlamı:Rabbim; gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin.

Anlamı: “Allah’ım! Bu şerefi ben elde etmedim sen verdin. Bu makamı ben kazanmadım sen verdin. Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım işi kabul eyle. Tüm Rasullere ve Nebilere selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”


“Hamd Allah’a mahsustur. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Ehline ve ashabına salât ve selam olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına onun ortağı olmadığına şahitlik ederiz. Ve yine şahadet ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Rasulüdür. Ey Allah’ın Kulları, Allah’a karşı gelmekten sakının ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile beraberdir.


ربي زدني علما فهما والحقني بالصالحين

Rabbi zidnî ilmen ve fehmen, ve elhıknî bissâlihin.

Anlamı: Rabbim ilmimi ve anlayışımı artır, beni sâlihlerden eyle”.

واحفظني من السلاسل ولاغلال و . الانكال

Ve Vahfeznî minesselasili vel eğlali vel enkal.

اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

Anlamı: “Rabim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim; gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Rabbim ilmimi ve anlayışımı artır, beni sâlihlerden eyle Ondan sonra, minberin merdivenlerini yavaş yavaş çıkar ve 3. basamakta durur ve şöyle dua yapar:

7. Basamağa gelir ve:

اللهم هذا الشءن ليس بيشءني وهذا المكان ليس بمكاني

“ Allahümme hâzaş şe’nü leyse bişâni. Ve hâzelmekani leyse bimekani.

(Allah'ım bu iş benim işim değil Ve bu mekanda benim mekanım değil)

اللهم يسر لي امري وتقبله مني و سلام على جميع الانبياء والمرسلين

Allahümme yessir lî emrî, ve tekabbelhü minni. Ve selamün ala cemîilenbiyai velmürselin.

(Allahım kolaylaştır benim işimi kabul et benden selam olsun cemi enbiyalara mürseline) ” Anlamı: “Allah’ım! Bu şerefi ben elde etmedim sen verdin. Bu makamı ben kazanmadım sen verdin. Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım işi kabul eyle. Tüm Rasullere ve Nebilere selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”

Duasını okuduktan sonra cemaata yüzünü dönüp 8.basamağa oturur. Bu esnada iç ezanı dinler. Ezan bittikten sonra ayağa kalkarak 7. basamakta hutbeyi okumaya başlar.

Hutbenin başlangıcı[]

Hamdele ile olur.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولامثاله وانا ونشهد سيدنا محمد عبده و حبيبه ورسوله صلى الله عليه و اله وازواجه ي واصحابه

"Elhamdü lillâh (2) Elhamdü lillâhillezi . . ." Hamdele'nin son kısmında;

"Neşhedü enlâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şirîke lehü ve lâ nazira lehü velâ müsâle leh.

Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühü ve habibühü ve rasülûh. Sallâllahü ‘leyhi ve ‘alâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve

فتبا يمه ولا فائي الراشدين المهديين من بعده ابو عزرائيل كاملين في عهده

etba‘ih ve hulefaihi r- raşidine'l - mehdiine min ba‘dih ve vüzeraihi'l-kâmiline fi ‘ahdih.

خصوصا من هم على الائمه خلفاء رسول الله عن التحقيق امراء المؤمنين حجزت ابابك باماره و اثمان و علي والبقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

Hususam-minhüm ‘alel-eimmeti hulefa rasülillâhi ale't-tahkîk. Ümerai'l-mü'minin hazret-i eba Bekrin ve ‘Umer'a ve Osmane ve ‘Aliy ve ‘alâ bakıyyeti's sahabeti ve't-tâbi‘in. Rıdvanü'llahi te‘alâ ‘aleyhim ecme‘in.

İttikaya davet[]

يا ايها المؤمنون حاضرون اتقوا الله واطيعون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

Eyyühe'l - mü'minine'l - hazirûn. İttekul-lahe ve etı‘ûn. İnne'l-lâhe me‘allezine't-tekav ve'l-lezinehüm mühsinün."

Ayet okunması[]

Bundan sonra imam: قال الله تعالى في كتابه الكريم "kalle'l - lahü te‘alâ fi kitâbihi'l-kerîm." der, euzü-besmele çeker ve hutbenin mevzuu ile ilgili bir ayet okur. Ayet bitince صدق الله العظيم "sadekallahül-‘azîm" der (Bu da tasdik etmek demektir). Ve yine hutbenin mevzuu ile ilgili okuduğu ayete istinat ederek söylenmiş olan, Peygamber Efendimizden (asm) bir hadîs'i imam şöyle dile getirir:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم

"Ve kale'n - nebiyyü sallellahü ‘aleyhi ve sellem"

diyerek hadisi okur. Şayet mevzu ile ilgili ikinci bir hadis daha varsa, o zaman imam: وقال في حديث اخر "ve kale fi hadîsin ahar" diyerek diğer hadisi de okur.

Daha sonra imam, "Azîz cemaat, aziz mü'minler" gibi tabirlerden birini kullanarak Türkçe hutbe kısmını okumaya başlar.

Türkçe hutbenin okunuşu bittikten sonra, imam yine fazla teganni etmeden, gizli bir lâhinle aşağıdaki metni okur.

الا ان احسن الكلام

وابلغن النظام

كلام الله الملك العزيز العلام

كما قال تبارك وتعالى في الكلام

واذا قرئ القران

فاستمعوا له

وانصتوا لعلكم ترحمون

"Elâ inne ahsene'l-kelâm ve ebleğa'n-nizam. Kemâ kale'l-lahü tebareke ve te‘alâ fi'l-kelâm ve izâ kurie'l-kur'ânü festemi‘ulehü ve ensıtü le‘alleküm türhamün"

euzü-besmele çekip son bir ayet daha okur. Sonra oturup dua eder.

Ondan sonra tekrar ayağa kalkar ve burada da bir dua okur. Daha sonra da Peygamberimize (asm) salavat getirir. Altıncı basamağa iner ve hafif kıbleye yan dönerek, yarı açık yarı gizli salli ve barik dualarını okur,

sonra ellerini kaldırır dua eder. Bu duada, bütün mü'minlerin refahı, saadeti, karada, havada yolculuk yapanlara selametler dilenir; orada oturan, kaim olan, orada hazır olan, kaybolmuş olanlar (bilinmeyenler), Türk ordusunun mansur ve muzaffer olması gibi hususlara temas edilir.

Nahl 90. Ayeti adli. Okunması[]

Dua bittikten sonra tekrar 7. basamağa çıkar, euzü-besmeleyi gizli olarak okur ve açık olarak ve makamla Nahl Sûresinin 90. ayetini okur:

ان الله يامر بالعدل والاحسان

وايتاء ذي القربى

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

يعذكم لعلكم تذكرون

"İnnâllahe ye'mürü bi'l - ‘adli ve'l - ihsâni ve itâi zil-kurba ve yenhâ ‘anil - fahşai ve'l - münkeri ve'l - bağy. Ye‘ızuküm le‘alleküm tezekkerûn"

Minberden inerken nahl suresini. Son ayetinin okunması[]

Minberden aşağıya doğru inerken, Nahl Sûresinin son ayetini gizli olarak okur. İmam hutbeden aşağıya inmeye başladığı anda da müezzin kamet etmeye başlar. Kameti takiben farz olan cuma namazına başlanır.

Cuma namazı ve hutbesi hakkında kısa bir açıklama Hutbe okunurken konuşmak, yapılan duaya amin demek, salavat getirmek uygun mudur?

HUTBE

Cuma hutbesini dinleyemeyen hakkındaki hüküm nedir?[]

Cuma hutbesi farzdır, dinlemesi de her mükellefe farz mıdır? Hutbe okunurken dinlemek ve amin dememek mi gerekir? Hutbe okunurken Efendimizin ismi dahi geçse salavat getirmemek lazım diyorlar, bu doğru mu?


HUTBE

Sünnete uygun bir hutbe nasıl olmalıdır?[]

Cuma günü zuhri ahir ve vaktin son nünneti yerine kaza kılınır mı? Cuma namazında kılınan iki rekat vaktin son sunneti ne demektir; yani ne anlamına gelir? Çünkü cumanın farzından sonra zaten dört rekat son sünnet kılıyoruz?.. Şafi mezhebine göre Cuma namazı ile ilgili hükümler nelerdir?

Hutbe dualarının Arapça metni ve anlamı[]

Cuma hutbesine çıkarken okunacak duaları sizlerle paylaşıyoruz. Cuma hutbesinde hangi basamakta hangi dua okunur? Hutbede sonunda okunan ayet hangi sürededir? gibi soruların cevabı bu haberimizde. Yeni göreve başlayan din görevlilerine faydalı olacaktır.


Hutbe Dualarının Arapça Metni ve Anlamı[]

Cuma hutbesine çıkarken hangi basamakta hangi duanın okunacağı en çok aranan konuların başında gelmekte. Hutbe dualarının Arapça metinlerini sizlerle paylaşıyoruz.

ARAPÇA HUTBE DUALARI[]

Anlamı: “Ey Cömertlerin en Cömert’i ve Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım, bize rahmet kapılarını aç, iyilik ve kereminin hazinelerine ulaşmamızı bize kolaylaştır.”

Anlamı: “Rabim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim; gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Rabbim ilmimi ve anlayışımı artır, beni sâlihlerden eyle”.

Anlamı: “Allah’ım! Bu şerefi ben elde etmedim sen verdin. Bu makamı ben kazanmadım sen verdin. Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım işi kabul eyle. Tüm Rasullere ve Nebilere selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”


“Hamd Allah’a mahsustur. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Ehline ve ashabına salât ve selam olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına onun ortağı olmadığına şahitlik ederiz. Ve yine şahadet ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Rasulüdür. Ey Allah’ın Kulları, Allah’a karşı gelmekten sakının ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile beraberdir.

“Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;

‘Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.’Yüce Allah’tan size ve kendime Allah’tan mağfiret ve muvaffakiyet dilerim.”

“Dikkat ediniz ki; Sözün en güzeli, Nizamın en kapsamlısı, Aziz, Mülk sahibi ve Her şeyi bilen Allah’ın kelamıdır. Yüce Allah-u Teala’nın Kur’anında buyurduğu gibi: “Kur’an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun, umulur ki merhamet edilirsiniz.” Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: “Şüphesiz Allah katında din islamdır.”


“Allah’ım bize, ölü ve diri, erkek ve kadın bütün Mü’min ve Müslümanlara, bereketini artır. Şüphesiz sen, duaları işitir kabul edersin.”

“Kamil anlamda Allah’a hamd ederim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Allah: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ve selam ediyorlar. Ey iman edenler. Siz de ona salat edin, selam edin buyurmuştur.”

“Allah'ım İslama ve müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, Ana-Babamızı ve bütün Mü’minleri bağışla. Şüphesiz Sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.”

Elimizden geldiğince Cuma hutbesinde okunacak duaları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız bir nebze olsun faydamız dokunur. Tüm din görevlisi kardeşlerimize görevlerinde başarılar dileriz.


10 Mart 2017

Hüseyin Başar - Yanlış çeviri yapmışsınız. Allah, akrabaya değil, yakın çevremizdeki muhtaçlara yardımı emreder. Gurba, akraba demek değildir. Akraba sözü zaten arapçadır, kuranda birkaç yerde "egrabun" " egrabeyn" şeklinde geçer. Bunu her cuma imamlar da sizin yukarda yazdığınız gibi söyler ve YANILIR, YANILTIR.

Advertisement