FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Cumhurbaşkanı ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Cumhuriyetrejimibakınız d
{{Şablon:Cumhuriyetrejimibakınız}}


Cumhurbaşkanı
Cuhurbaşkanı seçimleri
Cumhurbaşkanı seçimi/2014
Cumhur
Cumhur- u ulema
Cumhurun reyi
Cumhurun içtihadı
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı protokol listesi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cumhuriyet
Cumhuriyetin ilânı

Cumhuriyet (gazete)
Cumhuriyet Mersin

Nutuk'ta cumhuriyet
Nutuk'ta cumhuriyet
Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler
Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar
Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık
Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler
Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim
Cumhuriyete karşı iç muhalefet, paşalar mücadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı
Cumhuriyetimizin 87. Yılı Etkinlikleri/ Streetball Yıldız Erkekler Fikstürü
Cumhuriyetimizin 87. Yılı Etkinlikleri Stretball Fikstürü

Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Cumhurbaşkanı (eski reisicumhur), Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdeki devlet başkanı.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet rejimi ile idare edilen ülkelerde, genellikle devlet başkanına verilen sıfattır. Cumhurbaşkanı bazı ülkelerde parlamento tarafından seçilir. Yalnızca devlet başkanıdır, hükümet başkanı değildir. Başkanlıkla yönetilen cumhuriyetlerde ise, devlet başkanı genel seçimle seçilir. Hem devlet hem de hükümet başkanıdır.

Ayrıca bakınız Edit

Şablon:Siyaset-taslak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.