Senden gelir cevr ü cefa, ben âh u vah etmeyeyim,

Düşmüşüm aşkın od’una, yanıp nice tütmeyeyim.


Uş yürürüm yana yana, tup ciğerim döndü kana,

Aşkından oldum divâne, uyuyuban yatmayayım.


Senin aşkın denizine düşübeni gark olayım,

Kimsenem yok elim ala, koma beni batmayayım.


Sekiz uçmağın hûrîsi gelir ise bir araya,

Hergiz mânendin olmaya sen onlara katmayayım.


Yunus Emre sen bu sözü yüz bin der isen az ola,

İşitenler âşık ola, iğen de uzatmayayım.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.