FANDOM


Dünya Sevgisi


Aşktan da'va kılan kişi hiç anmaya hırs u hevâ

Aşk evine girenlere ayrık ne meyl u ne hevâ.


İzzet ü erkân kamusu bunlardır dünya sevgisi

enim cevâbım sen ayıt aşka izzetimdir bahâ.


Dili ile aşk deyenler bilmezler aşk ne'ylediğini

Aşktan haer ayıtmasın kim dünya izzetin seve.


Her kim izzetten geçmedi âşıklık bühtandır ana

Geçemez dost düşeğine at u katır yahut deve.


Yunus'a âşık deyiben zinhar özenip gelmegil

Çok bezirgân pişman olur varıcağız uzun yola.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.