FANDOM


Dünya bir tuzak


Ondan yeğrek ne vardır kişi bile kendözünden

Kendözün bilen kişi kamulardan ol Güzin.


Kişi gerek çok bile ol gerek öğüt ala

Menzile ersem diyen belirsin hazin Hazin.


Bu yol yavlak uzaktır dünyâ ona uzaktır

Bu tuzağa ağrayan komaya kılavuzun.


Ben emin olsam deyen ve eminlik

Geçsin bu kaal ü kıylden toprağa ursun yüzün .


Kim ere kuluk ede ol azaptan kurtula

Mutlak ol yargılanır kim görürse er yüzün.


Yunus bir haber verir işitenler şâd olur

Gence uğrasam deyen izlesin erin izin


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.