FANDOM


(Fr. Eko.) Bir gereklilik karşısında piyasadaki paranın eksiltilmesi. Bu amaçla devlet piyasadan para çektiği gibi bankalar da kredilerini kısıp keserek ya da iskonto faizlerini yükselterek deflâsyonun oluşmasına yardım ederler. Bu kelimenin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.