Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.568
pages

D. Dua. RNK/Dua.


Risale:Dualar_(Hizb-ül_Hakaik). DUA (Şualar). DUA (MEKTUBAT). Dua (Lem’alar). Dua (Sikke-i Tasdik-i Gaybî). Dua (İşaratü’l-İ’caz). Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A'zam. Duâ-i İsm-i A'zam.

D. Şualar. Şuâlar. ŞUALAR. ŞUÂLAR.


Kaynak: [1] İÇİNDEKİLER İKİNCİ ŞUÂ İkinci Makam Üçüncü Makam Hâtime ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Münâcat Risalesi) DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Âyet-i Hasbiye Risalesi) ALTINCI ŞUÂ (Teşehhüde dair iki nüktedir.) YEDİNCİ ŞUÂ (ÂYETÜ’L-KÜBRA) (Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.) BİRİNCİ BAB: İKİNCİ BAB: Manevî bir muhaverede bir sual ve cevap 179 DOKUZUNCU ŞUÂ (Onuncu Söz’ün mühim bir zeyli) ON BİRİNCİ ŞUÂ (MEYVE RİSALESİ) (Bu risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür.) BİRİNCİ MESELE İKİNCİ MESELE ÜÇÜNCÜ MESELE DÖRDÜNCÜ MESELE BEŞİNCİ MESELE ALTINCI MESELE YEDİNCİ MESELE SEKİZİNCİ MESELE DOKUZUNCU MESELE ONUNCU MESELE (Kur’an’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.) ON BİRİNCİ MESELE ON İKİNCİ ŞUÂ (Denizli Mahkemesi müdafaatından) ON ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Üstadın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplardır.) ON DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Bedîüzzaman’ın Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları ve Nur talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptıkları hakikatli müdafaalar.) BEŞİNCİ ŞUÂ (Muhakemat-ı Bedîiye’nin gayr-ı matbu tetimmesinde bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve “Ye’cüc Me’cüc” ve sair “Eşrat-ı kıyamet”ten haber veren yirmi üç meseledir.) ON BEŞİNCİ ŞUÂ (EL-HÜCCETÜ’Z-ZEHRA) (Nur’un hakiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.) BİRİNCİ MAKAM İKİNCİ MAKAM TAKRİZLER BİRİNCİ ŞUÂ (İki acib suale cevaptır ve otuz üç âyet-i Kur’aniyenin işaretleri) SEKİZİNCİ ŞUÂ (KERAMET-İ ALEVİYE) YİRMİ DOKUZUNCU LEM’ADAN İKİNCİ BAB EDDÂÎ DUA (Şualar) Fihrist (Şualar) İçindekiler (Şualar)

Önceki Risale: EddâîŞuâlarİçindekiler: Sonraki Risale

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحٖيمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ

İsm-i a’zamın hakkına ve Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hürmetine ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını cennetü’l-firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle, âmin! Ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede daima muvaffak eyle, âmin! Ve defter-i hasenatlarına Şuâlar mecmuasının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır, âmin! Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle, âmin! Yâ Erhame’r-râhimîn! Umum Risale-i Nur şakirdlerini iki cihanda mesud eyle, âmin! İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle, âmin! Ve bu âciz ve bîçare Said’in kusuratını affeyle, âmin!

Umum Nur Şakirdleri namına

Said Nursî

Advertisement