FANDOM


Dâbb ve "dabîb" hafif yürüme, debelenme demektir.

 • Hayvanlar için, çoğunlukla da haşereler için kullanılır.
 • İçkinin bedene yayılması, bir çürüklüğün çevresine sirayet etmesi gibi hareketi gözle görülemeyen şeyler için de kullanılır.
 • "Dâbbe" kelimesi de, bundan fail olması hasebiyle "ma yedübbü" yani debbeden, debelenen demektir.
 • Şu halde tren, otomobil, bisiklet gibi vasıtalara da sözlükteki aslına bakarak dâbbe demek doğru sayılsa da, dilde hayvanlar için kullanılan bir kelime olarak bilinir.
 • Halk arasında, dört ayaklı hayvanlar özellikle de atlar için kullanılır. Ancak Nur24/45 ayetinde de ifade edildiği gibi, bütün hayvanlar için kullanılır.
 • Hayvanın eş anlamlısı gibidir.
 • En’am6/38'de de bu anlamdadır.
 • Hayvan gibi olan insanlar için de bu tabir kullanılabilir.
 • Ragıb "Yerde onlarla konuşan bir dâbbe" çıkarırız[1]Neml27/82.ayeti ile ilgili olarak, "bununla cehalet noktasında hayvanlar derecesinde olan kötü kimseler kastedilmiştir" demiştir.
 • Bu durumda "dâbbe" bütün "mayedübb"ün, yani debelenen canlıların çoğul ismi olur. "Mayedebü", debelenen demektir, "hain"in çoğulunun "haine" olduğu gibi.
 • Bazı hadisçiler ve Kadı Beyzavî bunu "cessâse" olarak göstermişlerdir. "CassâseDeccal'i haber veren casustur.
 • Râgıb, bu varlığın Hz. Ali'den bir rivayetle, "kuyruğu değil sakalı olan bir dâbbe" diyerek insan olarak tanımlıyor. [2]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 94-95. (3701, 3703)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.