FANDOM


Yeni bir kurum olan Yenişehir Halk Eğitim Merkezimiz, eğitim alanındaki atılımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içersindedir.

İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik, niteliksiz işsizlerin, göçle gelen ve özellikle 18-24 yaş arası genç nüfusun istihdamına yönelik olarak; Çukurova Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle hazırladığımız “Daha İyi Bilgi, Daha İyi Hayat” projemiz, toplam 50 gencimize meslek kazandırmaya yönelik bir projedir. Yapılan araştırmalara göre Mersin’de en çok eleman ihtiyacı olan dört alan Hazır Giyim-Bilgisayar Teknik Servis-Kuaförlük ve Aşçılık olarak tespit edilmiştir. Projemiz bu dört alanda gerçekleşecektir. 50 gencimiz proje sonunda alanlarında uzman eleman olarak yetişmiş olacaklardır. Dolayısıyla daha kolay istihdam edilmeleri sağlanmış olacaktır.


Projenin genel amaçları; 18-24 yaş arası vasıfsız, meslek eğitimini tamamlayamamış ve meslek edinememiş gençlere meslek edindirmek, göçle gelen ve işsiz nüfusun topluma sosyal uyumunu sağlamak, işsizlikle bağlantılı artan suç oranlarını düşürmek, grupların topluma kazandırılması ve statülerinin artırılması, özel sektör ve kamuya nitelikli eleman yetiştirmek, KOBİ ve işletmelerin yapacağı her türlü eğitim faaliyetine örneklik teşkil etmektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.