Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages

Çukurova Kalkınma Ajansının en başarılı bulduğu ilk 8 Projesinden biri Mersin Merkez'de kurulan ilçeler arasında ilk ve tek proje olarak Yenişehir Kaymakamlığından geldi.

ÇKA.jpg

İşgücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik; 18-24 Yaş Arası Vasıfsız Gençlere Meslek Edindirme alanında kabul edilen projede % 5 ÇKA sağlayacaktır.

Yeni bir kurum olan Yenişehir Halk Eğitim Merkezimiz, eğitim alanındaki atılımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içersindedir.

İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik, niteliksiz işsizlerin, göçle gelen ve özellikle 18-24 yaş arası genç nüfusun istihdamına yönelik olarak; Çukurova Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle hazırladığımız “Daha İyi Bilgi, Daha İyi Hayat” projemiz, toplam 50 gencimize meslek kazandırmaya yönelik bir projedir. Yapılan araştırmalara göre Mersin’de en çok eleman ihtiyacı olan dört alan Hazır Giyim-Bilgisayar Teknik Servis-Kuaförlük ve Aşçılık olarak tespit edilmiştir. Projemiz bu dört alanda gerçekleşecektir. 50 gencimiz proje sonunda alanlarında uzman eleman olarak yetişmiş olacaklardır. Dolayısıyla daha kolay istihdam edilmeleri sağlanmış olacaktır.

Projenin genel amaçları; 18-24 yaş arası vasıfsız, meslek eğitimini tamamlayamamış ve meslek edinememiş gençlere meslek edindirmek, göçle gelen ve işsiz nüfusun topluma sosyal uyumunu sağlamak, işsizlikle bağlantılı artan suç oranlarını düşürmek, grupların topluma kazandırılması ve statülerinin artırılması, özel sektör ve kamuya nitelikli eleman yetiştirmek, KOBİ ve işletmelerin yapacağı her türlü eğitim faaliyetine örneklik teşkil etmektir.

Projenin Genel Amaçları:

 • İnsan Kaynakları Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik; Niteliksiz İşsizlerin Göç İle Gelen Ve Özellikle 18-24 Yaş Arası Genç Nüfusun İstihdam Edilebilirliğini Arttıracak Çalışmalar Düzenleme
 • 18-24 Yaş Arası Vasıfsız; Mesleki Eğitimini Tamamlayamamış Ve Meslek Edinememiş Gençlere Meslek Edindirmeye Yönelik Çalışmalar Sağlama
 • Göç İle Gelen Veya İşsiz Nüfusun Topluma Sosyal Uyumunun Sağlanması
 • İşsizlikle Bağlantılı Artan Suç Oranlarının Düşürülmesine Katkı Sağlamak
 • Grupların Topluma Kazandırılması Ve Statülerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalara Destek Sağlama
 • Özel Sektör Ve Kamuya Nitelikli Eleman Yetiştirme
 • Kobilerin Ve İşletmelerin Yapacağı Her Türlü Eğitim Faaliyetine Örnek Teşkil Etme

Projenin Özel Amaçları

 • İnsan Kaynaklarının Arttırılmasına Yönelik Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması
 • Göç İle Gelerek Veya Eğitimini Tamamlayamamış Veya Mesleki Eğitim Alamamış 18-24 Yaş Arası 50 Gencin Meslek Edindirme Kurslarında Mesleki Eğitim Almalalarını Sağlama
 • Gençlerin Eğitim İlgi Ve İsteklerine Bağlı Olarak Hazır Giyim-Bilgisayar Bakım Onarım Ahçılık-Kuaförlük Alanlarında Vasıflı Eleman Olarak Yetişmelerini Sağlama
 • Eğitim Süreci Sonunda Gençlere Verilen Sertifikalar İle İş İmkanlarının Arttırılması
 • Eğitimini Tamlama İmkanı Bulamayan Gençlerin Yaygın Eğitimle Meslek Edindirmeye Özendirilmesi
 • Gençleri Suça Karşı Meyillerini Azaltıp Üretici Duruma Getirmek
 • Özel Sektör Ve Kobilere Vasıflı Eleman Yetiştirme

Hem1.jpg

Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir HEM'in 18.24 yaş arası 50 gencimize meslek edindirme düşüncesi ile hazırlanarak Çukurova kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin finansmanlığını sağladığı proje kapsamında 4 sınıfın açılışı yapıldı.

Açılışta, Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Vali Yardımcısı Kaya Çıtak, İl Özel İdare Genel sekreteri Vedat Güngör, Milli Eğitim Müdür vekili Eyüp Güler, İşkur Müdürü Fevzi Büyükkaya, Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Nurettin Can,Yenişehir Sağlık Grup Başkanı Levent Özbay, Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Taşkın adına Bülent Saygan, Çukurova Kalkınma Ajansı Grup temsilcisi Hüseyin Saraçoğlu, Öğretmenler ve kursiyerler de yeraldılar.

Hem2.jpg

Konuşmalar[]

 • videolar
 • değerlendirmeler
 • konuşmaların yazılı özeti

Projeye katkısı olan yetkililere açılışta plaket takdim edildi.

Resim Galerisi[]