FANDOM


  • Dalle kelimesi, yolunu kaybetmek, bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan çıkmak ve insanın talep ettiği noktadan mahrum kalması, şaşmakbocalamak, yok olmak, helak olmak, sapıklığa düşmek manalarını ifade eder.[4]el-İsfahani a.g.e., s. 440; İbn Kuteybe, Te'vîlu Muşkili'l-Kurân, s. 457.
  • Yani iyi ve güzel eylemler sergilemeyen insan, bunların sonucunda dalâlet gibi karanlık ve çıkmaz bir yola girer.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.