FANDOM


Danîn[34]Tekvir81/24. kelimesi, buhl/cimrilik demek olan "dann" kelimesinden türetilmiş fail veznindendir. Cimrilik ve kıskançlık yapan manasına gelebileceği gibi kıskanılan kişi anlamına da gelebilir.

  • Kelime Tekvîr Sûresi'ndeki kullanımında "yani, o sizin görebildiğiniz şeyler konusunda cimri olmadığı gibigayb ile ilgili konularda da cimri ve kıskanç değildir.
  • Almış olduğu vahyi duyurmada ve sizin için gayb olan konuları duyurmada cimrilik etmez anlamındadadır. [35]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 96. (5622)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.