FANDOM


Darb: Beyan etmek.

(İşte Allah böyle misaller verir.)

(C.: Dürub) Kapı, bâb.

Büyük, geniş sokak.

Dâr-ı İslâmla dâr-ı harp arasında olan sınır ve hudut.

Darb (C.: Durub-Edrub) Vurmak, vuruş, çarpmak.

Seyretmek.

Nev, cins.

Benzer, nazir.

Eti hafif olan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.