FANDOM


Son devrin değerli âlimlerinden Ahmed Davudoğlu, 1912 yılında Bulgarstan’ın  Deliorman bölgesindeki Şumen’e bağlı İglika’da (Kalaycıköy) doğdu. 25 Temmuz 1936 tarihinde Şumen’deki Medresetü’n-Nüvvâb’ın yüksek kısmından mezun oldu. Aynı yıl Mısır’a gönderilen Davudoğlu, Câmiatü’l–Ezher Külliyyetü’ş-Şerîa’yı bitirerek 1942 yılında ülkesine döndü. Önce Medresetü’n-Nüvvâb’ın lise ve yüksek kısımlarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da aynı okula müdür tayin edildi. Davutoğlu, o dönemde tehditler sonucu 31 Aralık 1949’da hanımı ve iki kızı ile Türkiyeye göç etti. Önce Adapazarı’na yerleşen Davutoğlu, sonra İstanbul’da Yedikule Küçükefendi Camii’nde imamlığa başladı. İstanbul’da Fatih Kütüphanesi memurluğuna ve Süleymaniye’ye nakli üzerine Süleymaniye Kütüphanesi memurluğuna tayin edildi (1956). Davutoğlu, İstanbul İmam Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde çeşitli görevlerde bulundu. İlmî çalışmalarını evinde sürdüren Davudoğlu, 7 Nisan 1983 tarihinde vefat etti ve Eyüp Kabristanı’na defnedildi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.