Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz. Zarar görmemiş, bozulmamış. Sakatlık ya da sayrılığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Güvenilir. Gerçek, inanılır bir temeli olan. (.'.) hlk. Her halde, °muhakkak.

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil:

"En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay. 2 . Zarar görmemiş, bozulmamış:

"Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver. 3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli:

"Zaten bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastalanıyordu."- A. Ümit. 4 . Güvenilir:

"Sağlam iş. Sağlam para."- . 5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan:

"Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal. 6 . zarf, halk ağzında (sağlam) Her hâlde, muhakkak:

"Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.