FANDOM


Dayf[76]Zariyat51/24., ziyafet demektir.

  • İzafet ve ziyafetin kökü olan meyil mânâsına mastar olmakla tekile ve çoğula denilir.
  • Konuk olarak da isimlendirilir. [77]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 97. (4535)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.