FANDOM


değişim a. 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü: “Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu.” -A. Ağaoğlu. 2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. 3. biy. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. 4. den. Rüzgârın yön değiştirmesi. 5. mat. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. (Güncel Türkçe Sözlük )


değişim Fr. Dégénération (BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )


değişim Fr. Métabolisme (BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )


değişim İng. exchange (BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


değişim Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i ve değişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den ve değişimleri -dan, -ten, -tan vb. (BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)


değişim İng. variation Bir özelliğe ilişkin değerin belirli koşullar altında azalıp çoğalması. (BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978)


değişim İng. variation Bir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı. (BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)


değişim, değişme mübâdele, istibdâl. (BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966)


değişim İng. exchange Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi. (BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


değişim İng. variation Bir gözlemler dizisinde, gözlem değerlerinin ortalama çevresindeki yayılmalarının bir anlatımı, ay. bk. toplam değişim. (BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983)


değişim İng. exchange Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi. (BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974)


değişim İng. variation 1. Bir X kümesinin altkümelerinden oluşan A takımı ve (…) küme işlevi (…) (BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)


değişim İng. variation; change' Bir özelliğe ilişkin değerin, belirli koşullar altında azalıp çoğalması. (BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)


değişim Osm. tahavvül (matematik, zooloji) (BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)


değişim İng. modification Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler, modifikasyon. (BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )


değişim İng. variation fizik, kimya, metalbilim: Bir özelliğe ilişkin değerde, belirli koşullar altında görülen nicel başkalaşım. (BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)


değişim İng. variation Varyasyon. (BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.