FANDOM


Değme Göz Görmez


Bu bir acâyip haldir bu hâle kimse ermez

Alimler da’vi kıla veli değme göz görmez.


İlm ile hikmet ile kimse ermez bu sırra

Bu bir acayip sırdır ilme kitaba sığmaz.


Alem ilmin okuyan dört mezhep sırrın duyan

Aciz kaldı bu yolda bu aşka el uramaz.


Bu aşkın sırrı acep bu aşkı kıldı talep

Meğer ki vere Çalap onu değme göz görmez.


Onu ol kişi görür ol ecelsizin ölür

Bu nasibi ol alır onlar ki cana kalmaz.


Her kim kaldı canına ermeyiser honuna

Vardı düştü haşerde dahı bir cana kalmaz.


Hadistir Mustafâ’dan aşk ile ıkrar dedi

Binde bir ârif bunu bakıp okuyabilmez.


Yunus canını terk et bildiklerini terk et

Fenâ olmayan suret şahına vâsıl olmaz.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.