FANDOM


Dekk, "dakk" gibi bir şeyi ezip ufalamak, un ufak etmek manasına masdar olup, bunun mefulü olan "medkuk" manasına da gelir.

  • A’raf7/137'de de bu anlamdadır.
  • "Dekai" ise hörgüçsüz deve veya "dekeh" gibi tepe ve sırt demektir.
  • Bir manaya göre, dağ hiç kalmamış, diğerine göre yukarısı uçmuş, aşağısı küçülerek kalmış demektir.[82]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 98. (2276-2277)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.