FANDOM


Delâ kelimesinde bir kaç anlam vardır. Genelde yaklaşmak ve tevazu göstermek anlamlarında kullanılır.

  • Tedelli kelimesi ise, "delal"den türediğinde, aslı "tedellül" olarak, dilbernaz şeklinde cilve ve genişlik göstermektedir.
  • "Delv"den türediğinde ise, "delv" kova, masdarı "delv" de kovayı sarkıtmak ve çekmek anlamlarına geldiğinden "tefe'ul" babına nakledilen "tedellül" de herhangi bîr şeyin yukarıdan aşağıya sarkması şeklinde tefsir edilmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.