FANDOM


Helak etti.

  • Demdeme, bir şeyi diğer şey üzerine kapatmaktır.
  • "Kabri üzerine kapattı" mânâsında, "Demdeme aleyhi’l-qabri" denir.
  • Maksat, azabı üzerlerine kapatmak, yani, köklerini kazıyacak şekilde onları helak etmektir.
  • Demdeme, "demme" fiilinin tekrarlanmışıdır. "Demme" boya ve yaldız sürmek, badana yapmak, gemiyizift ile kalafatlamak gibi bir şeyi bir şeye sürüp sıvamaktır.
  • Yeri düzlemek, bir kimseye şiddetli azab ve işkence etmek, bir adamın başını ezmek, halkı kırıp geçirmek manalarına gelir. Demdeme bunun mükerreri, kati olarak yapılan işlerin katmerlisini yapmaktır.
  • Bir şeye demdeme yaptım demek, onu yere yamadım, sürte sürte ezdim demektir.
  • Şiddetli azab anlamına da gelir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.