• Doğu Roma’nın ekonomik yaşantısında büyük önemi olan kapılardan birisidir. Şehrin ihtiyacı olan zahireler vergisi alındıktan sonra bu kapıdan şehre alınırdı. 2 Nisan’da Haliç’e çekilen zincirin bir ucu bu kapının yanındaki kuleye bağlanmıştı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.