FANDOM


Bakınız

Denetim Kurulu


Kaymakam ve denetim -Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Köy Denetim Raporu

Yenişehir'de Yardım Toplama Denetim Komisyonu
Mersin MEM okul denetim formu genelgesi
Okul Aile Birlikleri ve Denetim -Okul Aile Birlikleri Birliği Yönergesi
Kreş ve Bakım evlerinin Denetimi Yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na Geçti

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı/2010 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporu
Okul Sağlığı Denetim Formu
Sigara Denetim Ekipleri
Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı/2010 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporu Okul sağlığı ve hijyeni denetim formları
BEYAZ BAYRAK DENETİM KRİTERLERİ

Teftiş
Teftiş Kurulu
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
Kamu Kurumları Denetimleri
Kaymakamın Teftiş ve Denetime İlişkin Görevleri
5442 SAYILI KANUN ÇERCEVESİNDE YAPILAN DENETİMLER

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve Denetim
Kimyevi Gübre Denetim Çalışmaları

Kontrol
Kontroller Kurulu
Kontroller Derneği
Mahalli İdareler Kontrolleri

Spor denetimi
Spor Federasyonları ve Denetim Kurulları
--- YİM Standart dosya planı ve denetim

Denetim kurulları
Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu
İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları
Denetimli serbestlik müessesi
Mersin Denetimli Serbestlik Yardımlaşma Merkezi Müdürlüğü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.