Denizlere Daldım Ben


Ey dost seni sevelden aklım gitti kaldım ben,

Irmakları seyredip denizlere daldım ben.


Bir zerre aşkın odu kaynatır denizleri,

Düştüm aşkın oduna tutuşuban yandım ben.


Ol canda ki aşk ola, anda gussa olmaya,

Bu aşk bana gelelden gussam gitti güldüm ben.


Bülbül de aşık olmuş kızıl gülün yüzüne,

Gördüm erenler yüzün hezar-destan oldum ben.


Bu aşkı bana verdin, ben niderem kendözüm,

İçim dışım nur doldu, dosta âşık oldum ben.


Bir kuru ağaç idim, yol üzre düşmüştüm

Er bana nazar kıldı, tâze civan oldum ben.


Yunus gerçek âşıksan adını miskin kogıl,

Cümlesinden ihtiyar miskinliği buldum ben

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.