1. Yapılan yardımlarda fakirler derecelere ayrılmaktadır
  2. Buna göre hangi fakire hangi ayda yardım yapılacağı planlanabilmektedir.
  3. İlkeli yardım yapılmasını sağlamaktadır.
  4. Yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesini sağlayacaktır.
  5. Bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlamaktadır.(her ay yapılacak yardımlar için saatlerce vakıfta tanımadığımız fakirler için tartışma değerlendirme yapılmamaktadır. Binlerce fakire birkaç dakika içinde yardım yapılabilmektedir.(örneğin: Birinci derece fakirlere belirlenen x yardım biriminden 5 kat, ikinci derece fakirlere 4 kat gibi.)
  6. Fakirin ihtiyacı ile ilgili olarak devamlı gelip gitmesinin önüne geçilmektedir.
  7. Kırtasiyeciliğin önüne geçilmektedir. (Yani yapılan her yardım için vatandaşın dilekçesi alınmamaktadır.)
  8. Hane bazında planlama yapılabilmektedir. (Örneğin: birinci dereceden bir kişilik haneyle 3 veya 5 kişiden oluşan hanelere ayrı ayrı yardım yapılabilmektedir.
  9. Yapılacak yardımların planlanması ile geriye kalan Vakıf kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği üzerinde öneriler sunulmaktadır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.