FANDOM


VALİLİK MAKAMINA


İlimiz Osmangazi ilçesi Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Rehber öğretmeni İsmail ŞENEL'in, Müdürlüğümüz bünyesindeki "Ders Kitabı Hazırlama Komisyonu"nda, 27/05/2014 tarihinden 01/10/2014 tarihine kadar görevlendirilmesi ve çalışmalarını da Nilüfer ilçesi Barış Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nde yürütmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.