FANDOM


Dervişler 1


İşidin ey yarenler eve dervişler geldi

Can şükrane verelim eve dervişler geldi


Her kim görür gözünü unutur kendözünü

İlm-i batından öter eve dervişler geldi


Dervişler uçar kuşlar deniz kenarın kışlar

Zihi devletli başlar eve dervişler geldi


Dervişler yüzü sulu görenler olur deli

Batını arştan ulu eve dervişler geldi


Seydi Balım ilinden şeker tamar dilinden

Dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi


Yunus kulun oğursuz kimsesi yoktur yalnız

Fidi kılın canınız eve dervişler geldi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.