Dervişler


Dinin imanın varsa hor görmegil dervişleri

Cümle alem müştakdurur görmekliğe dervişleri


Ay u güneş müştakdurur dervişlerin sohbetine

Feriştehler tesbihinde zikdererler dervişleri


Tersalar tapıya gelir hükm ısları zebun olur

Dağlar taşlar secde kılur görüceğiz dervişleri


Ol alem fahri Mustafa sıdkı bütün kan-ı safa

Ondan ister isen vefa sen hoş tutgıl dervişleri


İncidesin ah ederler ömrün kökün kuruturlar

Gözsüz olasın yedeler ta bilesin dervişleri


Yer gök aydır hırka hakkı himmetleri olsun baki

Ol padişah oldu saki esridirler dervişleri


Gökten inen dört kitabi günde bir kez okur isen

Vallah didar görmeyesin sevmez isen dervişleri


Yunus aydır bu aşk geldi ölmüş canım diri kıldı

Sen ben demek benden kaldı görüşeceğiz dervişleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.