Deva Nedir


Evliyâya münkir Hak yoluna âsıdır

Ol yola âsı olan gönüllerin pasıdır.


Tarttık bu aşk cefâsın tâ erince ma’şuka

Zira ki ol dost benim derdimin devasıdır.


Henüz bu yer olmadan gökler yaratılmadan

Evliyalar vatanı padişah kal’asıdır.


Mevlânâ Hudâvendigâr bize nazar kılalı

Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.


Geyikli’nin ol Hasan söz ayıtmış kendinden

Kudret dilidir söyler kendinin söz nesidir.


Miskin ol bre miskin gide senden kibr ü kin

Rüzgâr gelip geçer pes kime ne kalasıdır.


Okuyuban yazmadan yanılıban azmadan

Yunus bu aşk sözünü kim bildi bilesidir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.