Yenişehir Wiki
Advertisement
Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Devlet Opera ve Balesi ile ilgili bir şeyler var.

D


DOB. Devlet Opera ve Balesi
DOBGM 1309 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
ADOB İDOB SDOB
MDOB Mersin Devlet Opera Balesi Selman Ada . Hasan Alptekin Soprano Sopransima
Tarihi
1700 lerde III Selim kurdurdu. Özsoy ilk cumhuriyet operası.
kullanılacaktır.
https://www.operabale.gov.tr/tr-tr/kurumsal/genel-mudurluk/Sayfalar/Mevzuat.aspx https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/devlet-opera-ve-balesi-genel-mudurlugu-kurulusu-hakkinda-kanun-1309 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1309 SAYILI KURULUŞU HAKKINDA KANUN DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL İŞ VE İŞLEMLERİNİN İDARİ KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL İŞ VE İŞLEMLERİNİN İDARİ KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ


Devlet Opera ve Balesi, 1309 sayılı kanun ile kurulmuş, ulusal opera ve bale topluluklarını bünyesinde barındıran bir genel müdürlüktür. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır.

Asıl amacı, opera, bale ve müzik sanatlarını halka tanıtmak ve yaymak gayesiyle opera, operet, bale temsilleri ile konserler vermek, yurt içi ve yurt dışı turneler ile ve milli ve milletler arası festivaller düzenlemektir.

Tarihi[]

Cumhuriyet öncesi tarihi[]

Osmanlı İmparatorluğunda sergilenen ilk opera kendisi de bir şair ve kompozitör olan 3. Selim zamanında (1761 - 1808) sergilenmiştir.

Cumhuriyet sonrası tarihi[]

Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kültürel devrimlere önem veren Atatürk bir çok genç yetenekli kişiyi kendi gözetiminde 1924 yılında yeni açılmış olan Ankara'daki Musiki Muallim Mektebi ve İstanbul'daki Darülelhan müzik öğretmeni olarak yetişmeleri için Avrupa'ya eğitim almaya göndermiştir.

Özsoy ismindeki ilk Türk operası Ahmet Adnan Saygun tarafından Münir Hayri Egeli ait sözlerle 1934 yılında bestelenmiştir. Bunu Adnan Saygun'un Taşbebek ve Necim Kazım Akses'in Bayönde operaları takip etmiştir.

Dış bağlantılar[]

Şablon:DOB

Advertisement