FANDOM


Ey dost aşkın denizine girem gark olam yürüyem

İki cihan meydân ola devrânım sürem yürüyem


Girem denize gark olam ne elif ne mim dal olam

Dost bağında bülbül olam güllerin derem yürüyem


Bülbül olubanı ötem gönül olam ceset tutam

Başımı elime alıp yoluna verem yürüyem


Bülbül olubanı ötem ya nice gönüller güdem

Yüzüm aşk ile dem be-dem toprağa sürem yürüyem


Şükür gördüm didârını iç tim visâlin yârını

Bu benlik senlik şarınım terkini uram yürüyem


Yunus’tur aşk âvâresi biçâreler biçâresi

Sendedir derdim çâresi dermânım soram yürüyem

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.