Diferansiyel geometri türevin tanımlı olduğu Riemannn manifoldlarının özellikleriyle uğraşan matematiğin bir alt disiplinidir[1]. Başka bir deyişle, bu manifoldlar üzerindeki metrik kavramlarla uğraşır[2]. Eğrilik, eğriler için burulma ve yüzeyler için değişik eğrilikler araştırılan özellikler arasındadır.

Diferansiyel geometri, geometrik problemler üzerinde diferansiyel metodlar ve integral hesaplamalarıyla çalışan matematiksel bir disiplindir.[3]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.