FANDOM


Bakınız

Şablon:Dilbakınız


Dil
Dilce
Yapay dil - Baleybelen - Muhy-i Gülşeni
Diller

  • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. *Lügat.
  • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.

Şiir Edit

Bir olmazsa dilimiz,

Bil ki dilim dilimiz.

Bu şiir lehçelerin yerel dillerin yok edilmesi için kullanılan bir argümandır maalesef de çok etkilidir

Coğ: Edit

Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.

Mc: Edit

  • Gıybet, mezemmet, dedi-kodu, çekiştirme.

ÖrneklerEdit

(İnsanın yüz cihazatından birtek cihazı olan lisanı; bir et parçası iken, iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, fâidelere âlet oluyor...

Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek ve rahmet-i İlâhiyyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak; elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme delâlet ve şehadet eder. Birtek dil, hikmetleri ve meyveleriyle böyle delâlet etse; hadsiz lisanlar ve hadsiz zihayatlar, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde nihayetsiz bir ilme delâlet ve şehadet ve Allâm-ül Guyub'un daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşietinden hariç hiçbirşey yoktur diye ilân ederler. ş.)

Dil FarsçaEdit

Gönül, kalb, niyet.

Cesâret, yürek.

Mandıra, ağıl.

dilini depretmekEdit

Söylemek, söylemeye başlamak

DEBRETMEK t. (Tepretmek) Kımıldatmak, harekete getirmek, oynatmak.

diliñi depretmek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.