Şablon:Dilbakınız


Dil
Dilce
Yapay dil - Baleybelen - Muhy-i Gülşeni
Diller

  • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. *Lügat.
  • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.

Şiir[düzenle | kaynağı değiştir]

Bir olmazsa dilimiz,

Bil ki dilim dilimiz.

Bu şiir lehçelerin yerel dillerin yok edilmesi için kullanılan bir argümandır maalesef de çok etkilidir

Coğ:[düzenle | kaynağı değiştir]

Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.

Mc:[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Gıybet, mezemmet, dedi-kodu, çekiştirme.

Örnekler[düzenle | kaynağı değiştir]

(İnsanın yüz cihazatından birtek cihazı olan lisanı; bir et parçası iken, iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, fâidelere âlet oluyor...

Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek ve rahmet-i İlâhiyyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak; elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme delâlet ve şehadet eder. Birtek dil, hikmetleri ve meyveleriyle böyle delâlet etse; hadsiz lisanlar ve hadsiz zihayatlar, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde nihayetsiz bir ilme delâlet ve şehadet ve Allâm-ül Guyub'un daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşietinden hariç hiçbirşey yoktur diye ilân ederler. ş.)

Dil Farsça[düzenle | kaynağı değiştir]

Gönül, kalb, niyet.

Cesâret, yürek.

Mandıra, ağıl.

dilini depretmek[düzenle | kaynağı değiştir]

Söylemek, söylemeye başlamak

DEBRETMEK t. (Tepretmek) Kımıldatmak, harekete getirmek, oynatmak.

diliñi depretmek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.