FANDOM


Dil Tutula


Anma mısın şol günü sen gözün nesne görmez ola

Düşer suretin toprağa dilin haber vermez ola.


Çün Azrâil ine tuta assı kılmaz ana ata

Kimse doymaz o heybete, halktan meded ermez ola.


Oğlan gider danışmana, salâdır dosta düşmana

Sonra gelmek peşimâna sana assı kılmaz ola.


Evvel gele şol yuyucu, ardınca şol su koyucu

İletip kefen sarıcı bunlar hâlin bilmez ola.


Ağaç ata bindireler, sindenyana göndereler

Yer altına indireler kimse ayrık görmez ola.


Üç güne dek oturalar, hep işini bitireler

O dem dile getireler, ayrık kimse anmaz ola.


Yunus miskin bu öğüdü, sen bana versen yeğ idi

Bu şimdiki mahlukaata öğüt assı kılmaz ola.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.