FANDOM


Bakınız

Şablon:Dilekçebakınız - D Dilekçe . İstida. Ariza . Arzuhal . Arzuhâl Arzuhâlci . Tercümeleri en: Petition. ar: عريضة. Yaşama dilekçeleri Dilekçe Komisyonu Başkanlığı. TBMM/Dilekçe Komisyonu Başkanlığı Yargı dilekçeleri İdari İşlemin İptali Davası Dilekçesi YD dilekçesi İcrai dilekçeler


3091 dileçeeleri
3091 dilekçeleri

Dilekçe, (Arzuhal) bir kişi ya da topluluğun düşünce ve şikayetlerini ya da belli bir konudaki isteklerini yetkili makamlara (çoğunlukla resmi) iletmelerini sağlayan yazı.


Birçok ülkede çeşitli tarihsel süreçler içinde yerleşmiş bir hak olan dilekçenin düzenlenişinde biçim çok önemli bir yer tutar. Medeni yargılama hukukunda dava dilekçesinin verildiği mahkemenin adı, ardından sırasıyla davacının ve davalının ad ve soyadı ile adresi yazılır. Daha sonra açık biçimde davanın konusu (müddeabih), olgular (dava nedeni) ve hukuki nedenler gelir. Son olarak telep sonucu (netice-i talep) yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılır. Dilekçenin altında dilekçe sahibinin imzası yer alır.


Ayrıca Edit

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAREdit

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;

  1. Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası olmalıdır,
  2. İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
  3. Faks yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.

Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler kurumumuz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.

1. ÇIKMA BELGESİ İSTEĞİ DİLEKÇESİEdit

Diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine 6 ay geçerlidir. Çıkma Belgesi alabilmek için ZiRAAT BANKASI, VAKIFBANK veya HALK BANKASI'nın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 10 YTL diploma harcının yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile Açıköğretim Lisesi MüdürlüğüKonya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine başvurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve faks yolu ile yapılacak olan başvurular işleme alınmamaktadır.

(DOC) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİEdit

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra, mezun olma koşullarını sağlayan ögrencilerimizin diplomaları basılarak illerdeki irtibat bürolarına gönderilir. Öğrenciler diplomalarını buralardan alırlar. Ancak süresi içerisinde diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesine geri gönderilir.

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

(DOC) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

3. DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.


Dilekçe örnekleri aşağıdadır. Edit

(DOC) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

(PDF) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerimizden Öğrenci Belgesi almak isteyenlerin bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

(DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

(PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.




5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda bu belge düzenlenmektedir.Bu belge için öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Şu anda internette olmayan ve bu belgeyi talep eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

(DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

(DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

DİKKAT!

  • Tasdikname belgesi,

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi veya 1 ay sonrası alınabilecektir. Bu süreler içerisinde tasdikname belgesi verilmez. Öğrencilik durumu “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.

7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencimizin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

(DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.




8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Bürolarına başvurması gerekmektedir.

Şu an için Açık Öğretim Liseleri İrtibat Büroları bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

(DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.


9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİEdit

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde geçiş yapabilirler.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

(DOC) dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) dilekçe örneği için tıklayınız.


10. ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİEdit

Zaman zaman mezun olmaya hak kazanmış ancak, henüz çıkma belgesi ya da diploması basıma hazır hale gelmemiş öğrencilerimiz için verilebilir. Çıkma ya da diploma yerine geçmemesine rağmen bazı kurumlar geçici bir süre için bu belgeleri talep edebilmektedirler.

Yazı örneği aşağıdadır.

(PDF) mezun yazısıörneği için tıklayınız.


ar:عريضة (قانون) bg:Петиция cs:Petice de:Petition en:Petition es:Petición et:Petitsioon fr:Droit de pétition he:עצומה hi:याचिका it:Petizione ja:請願 kk:Петиция ko:청원 nl:Petitie pl:Petycja pt:Petição ru:Петиция simple:Petition sr:Петиција sv:Petition wa:Peticion zh:请愿


Dış linklerEdit

  1. https://docs.google.com/document/pub?id=1iZOWNOlo3lg6MmfpaTXfWYP0tOv1OlF52rfD0fE7NkE
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.