FANDOM


Türk musikisinde önemli bir kadın bestekardır. Hayatı hakkında pek az bilgiye sahip olduğumuz Dilhayat Kalfa, isminden de anlaşılacağı gibi, sarayda yetişmiş ve "Kalfa" rütbesi kazanacak görevde bulunmuş olduğu kesindir. Musikiyi de Harem'de değerli hocalardan öğrendiği ve iyi bir tanburî de olduğu verdiği eserlerden anlaşılmaktadır. Dilhayat Kalfa hakkında araştırmacılar çeşitli bilgiler veriyorlar. Yılmaz Öztuna, doğum ve ölüm tarihlerini 1710-1780 olarak yazıyor.M. Nazmi Özalp ise şöyle yazmaktadır: "Dilhayat Kalfa'nın hayat çizgisinin tahminleri. Evcara makamının musikimizde kullanılmaya başladığı yıllara dayanıyor. Bugün birçok kaynak bu makamın Sultan III. Selim tarafından bulunduğunu ileri sürüyor; bir eserde ölüm tarihi 1780 olarak gösteriliyor. Sultan III. Selim 1761 yılında doğduğuna göre, bestekarımızın ölüm tarihinde padişahın 19 yaşında olması lazım gelir. Evcara makamını bu padişaha mal etmek ya da etmemek ne bu dahi insanın dehasını artırır, ne de sanatına gölge düşürür. Bu nedenle Dilhayat Kalfa'nın hayat süresini bu yıllara kadar uzatmakta yarar yoktur.

Pek çok araştırmacının kanaati IV. Mehmed'in saltanatının son yıllarında doğduğu noktasında birleşiyor. Sultan III. Süleyman, Sultan II. Ahmed, Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmed dönemlerim yaşadıktan sonra 1740 yıllarına yakın bir tarihte İstanbul'da vefat ettiği sanılıyor.

Bugün elde olan eserlerinden anlaşıldığına göre: Bestekarımız eserlerini mükemmel bir teknik ve üstün bir estetikle bestelemiştir. Makam seyirleri, prozodi mükemmeldir. Özellikle Evcara Peşrev ve Saz Semaîsi deha derecesine varan bir bestekarlık kudretinin ürünleridir. mesleği tulumbacılık iken saraya girmiş, 100ün üzerinde beste yapmıştır, bunlardan 12 tanesi günümüze ulaşmıştır


Eserleri Edit

Dilhayat Kalfa'nın Saz Eserleri:

Dilhayat Kalfa'nın Sözlü Eserleri:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.