Veda_Film_Müzikleri_Manastırın_Ortasında

Veda Film Müzikleri Manastırın Ortasında

Manastırın Ortasında Var Bir Havuz (Aman Havuz Canım Havuz) (Dimetoka/Bu yurdun/Bu köyün/Bu şehrin) Kızları Hepsi De Yavuz (Biz Çalar Oynarız) Manastırın Ortasında Var Bir Çeşme (Aman Çeşme Canım Çeşme) Dimetoka (Bu yurdun) Kızları Hepside Seçme (Biz Çalar Oynarız) Manastırın Ortasında Var Bir Pınar (Aman Pınar Canım Pınar) Dimetoka(Bu yurdun) Kızları Hepsi De Çınar (Biz Çalar Oynarız)

Evliya Çelebi Dimetoka hakkında ne der[düzenle | kaynağı değiştir]

Buradan batıya giderek (Gönan) kasabasına geldik. Ev­velleri gayet mamur imiş. Bursa krallarının büyüklerinden Mihaliç adlı kralın av ve gezinti yeri bir şehir imiş. 735 (M. 1334) te Orhan Gazi'nin eline geçmiştir. Bursa sancağı tarafından hâkimi var. Şehir bir geniş, bağlı bahçeli yerde olup havası lâtiftir. Evleri kiremit örtülüdür. Ahalisi çoğunlukla yörük olup, reayası Rum ve Ermenidir. Küçük dükkânları vardır. Buradan da batıya giderek (Güvercin Köprüsü) denilen çınarlık dereye geldik. Burada Murad Han yapısı dört gözlü köprü var. Buradan kalkıp yine batıya gittik. Hünkâr da av yaparak Dimetoka kasabasına geldik.


Dimetoka kasabası:[düzenle | kaynağı değiştir]

Dimo adlı kralın yapısıdır. Sonra Dokoyan adlı kral ge­nişlettiğinden (Dimetoka) demişlerdir. 735 (M. 1334) te Os­manlıların eline geçmiştir Anadolu eyâletinde olup hâkimi, serdarı, sipahi kethüda-yeri var. Şehrin evleri geniş, bağlı bahçeli, çimenlik bir yerde olup mamur kasabacıktır. Yüz elli akçelik kazadır. Hanı, hamamı, çocuk mektebi var. Ahaisi Türk olup yörük ve Ermeni de vardır. Çarşı ve pazarı küçüktür. Buradan batıya gidip (Kara Biga) toprağına gel­dik.


Manastırın Ortasında Var Bir Havuz[düzenle | kaynağı değiştir]

(Aman Havuz Canım Havuz)

(Dimetoka/Bu yurdun/Bu köyün/Bu şehrin) Kızları Hepsi De Yavuz (Biz Çalar Oynarız)

Manastırın Ortasında Var Bir Çeşme

(Aman Çeşme Canım Çeşme)

Dimetoka (Bu yurdun) Kızları Hepside Seçme (Biz Çalar Oynarız)

Manastırın Ortasında Var Bir Pınar

(Aman Pınar Canım Pınar)

Dimetoka(Bu yurdun) Kızları Hepsi De Çınar (Biz Çalar Oynarız)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.