Gönene yakın dimetoka kasabası.

Dimo adlı kralın yapısıdır. Sonra Dokoyan adlı kral ge­nişlettiğinden (Dimetoka) demişlerdir. 735 (M. 1334) te Os­manlıların eline geçmiştir Anadolu eyâletinde olup hâkimi, serdarı, sipahi kethüda-yeri var. Şehrin evleri geniş, bağlı bahçeli, çimenlik bir yerde olup mamur kasabacıktır. Yüz elli akçelik kazadır. Hanı, hamamı, çocuk mektebi var. Ahaisi Türk olup yörük ve Ermeni de vardır. Çarşı ve pazarı küçüktür. Buradan batıya gidip (Kara Biga) toprağına gel­dik.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.