FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir şeyler var.
Eyup Sabri Kartal - Din Öğretiminde Yeni Teknikler - Koç İlköğretim Okulu

Eyup Sabri Kartal - Din Öğretiminde Yeni Teknikler - Koç İlköğretim Okulu

Eyup Sabri Kartal - Din Öğretiminde Yeni Teknikler - Koç İlköğretim Okulu

Bakınız

Şablon:Din eğitimi d


Din eğitimi Din öğretimi
İmam Hatip Lisesi İHL İmam Hatip Ortaokulu
İHO İmam Hatip Okulu
Bursa'da İmam Hatip Lise ve Ortaokulları
İmam İmame İmamet İmamet-i suğra İmamet-i kübra Namaz kıldırma memuru
Hatip
Hitap Kıraat Okuma Tilavet Söyleme Söylenme Dedi kodu Konferans Nutuk Bağırma Azar Tedip Tahkir
Hatap
Hutbe Vaaz
Vaiz
Müzezzin Kayyum Müftü
Cumhuriyet döneminde din eğitimi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü [1] Din Öğretimi Genel Müdürü DÖGM/Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı DÖGM/Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı DÖGM/Uluslararası Dini Eğitim Grup Başkanlığı DÖGM/İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
DÖGM/Özel Büro
Osmanlı'da din eğitimi
DKAB DEĞİTEK 1.İHL Çalıştayı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İHL 1

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İHL 1. Çalıştayı Açılış

Şablon:DKAB

Genel Müdür: Prof. Dr. İrfan AycanEdit

ÖZGEÇMİŞ :

25/03/1961 tarihinde Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Mukamlar köyünde doğdu. 1970’de Ankara-Etlik Aşağı Eğlence ilkokulunu, 1977’de Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni, 1982’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

1984’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’süne bağlı olarak “Hicri İlk Üç Asırda Zübeyrî Ailesinin Siyasî ve İlmî Hayattaki Yeri” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

07/03/1986’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Şubat 1987-Ağustos 1988 tarihleri arasında, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü’nde dil eğitimi gördü ve sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı.

1990 yılı Ocak ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak “Muaviye b. Ebi Süfyan ve Devlet Politikası” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1993 Ekim ayında doçent unvanını aldı.

1994-1996 yılları arasında Türkiye’de misafir öğrenci olarak ilahiyat lisans öğrenimi gören Kırgızistan OŞ Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine İslam Tarihi dersini okuttu. Ayrıca Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı öğrencilerine İslam Tarihi alanında yüksek lisans dersleri verdi.

Şubat 1995’de dekan yardımcılığı görevine atanan AYCAN, bu görevi Ekim 2002 yılına kadar sürdürdü. Nisan 2000’de profesör oldu.

17 Nisan 2003 tarihinden itibaren MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne atanan Prof.Dr. İrfan AYCAN halen bu görevini sürdürmektedir.

BirimlerEdit

Eğitim Politikaları Grup BaşkanlığıEdit

Hüseyin DEMİRBAŞ - Eğitim Politikaları Grup Başkan V.


Eğitim Politikaları Grup Başkanlığının Görevleri :

1. Din öğretimine yönelik politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,

2. Din öğretimim yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak, 3. Genel Müdürlüğe bağlı eğitim kurumlarının açılma ve kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu kurumların donanım standartlarını belirlemek, 4. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,

5. Din öğretimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 6. Yeni politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeleri hazırlamak, 7. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Evli ve üç çocuk babasıdır.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup BaşkanlığıEdit

Hüseyin DEMİRBAŞ - Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı


Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığının Görevleri : 1. İmam hatip liseleri meslek dersleri ile din kültür ve ahlak bilgisi öğretim programlarını hazırlamak ve hazırlatmak, 2. Ders kitapları, yardımcı kitaplar, program uygulama kılavuzu, elektronik kitap ve ders yazılım (içerik) standartlarını belirlemek, 3. Ders kitapları, yardımcı kitaplar, program uygulama kılavuzu, elektronik kitap ve ders yazılımlarım hazırlamak veya hazırlatmak, 4. Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 5. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mustafa YAVUZ - Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanı


Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığının Görevleri :

1. Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak, 2.Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işleri yapmak, 3.Genel Müdürlükle ilgili öğretim kurumları öğrencilerinin barınma ve bursluluk iş ve işlemlerini yürütmek, 4.Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 5.Yurtdışından gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek, 6.Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Uluslararası Dini Eğitim Grup BaşkanlığıEdit

Osman DEMİRGÜL - Uluslararası Dini Eğitim Grup Başkanı

Uluslararası Dini Eğitim Grup Başkanlığının Görevleri :

1. İkili anlaşmalar çerçevesinde, yurtdışında yaşayan Türkler ile anlaşma yapılan ülke vatandaşlarına yönelik din eğitimi ve öğretimine destek olmak,

2. Müslüman ülkelerin talepleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olmak,

3. Yurtdışına yönelik öğretim programları ve materyallerinin hazırlanmasında destek sağlamak,

4. Genel Müdürlüğün yurt dışı faaliyetleriyle ilgili proje geliştirmek ve uygulamak,

5. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

HizmetiçiPersonel İletişimİletişimGenel Müdür Birimlerimiz Stratejik Plan Teşkilat Şeması Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz Görevlerimiz Yasal Dayanaklarımız Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı Uluslararası Dini Eğitim Grup Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı Özel Büro Haftalık Ders Çizelgeleri Kararlar Öğretim Programları Ders Kitapları Öğretim Materyalleri Plan Örnekleri Ana Sayfa Dr. Yahya TURAN


İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı Edit

Dr. Yahya TURAN - İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı


İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığının Görevleri :

1. Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2. Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izleme değerlendirmek,

3. Yurtiçi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerim izlemek ve değerlendirmek,

4. Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerim yürütmek,

5. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Özel Büro Edit

Erkıral BALCI - Özel Büro Şube Müdürü

Genel Müdürlük Özel Büronun Görevleri :

1. Genel Müdürün sekretarya hizmetlerini yürütmek,

2.Grup Başkanlarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,

3.Genel Müdürlüğün personel, idarî, malî, bütçe ve yardımcı hizmet işlerini yürütmek,

4. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Yapılması gerekenlerEdit

  • MİA Eyüp Sabri Kartal'a göre ; İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Teknik Eğitimden sorumlu müdür yardımcısı varken, din eğitiminde ve öğretiminde din eğitiminden sorumlu bir milli eğitim müdür yardımcısı, bir şube müdürü olmalıdır. Her önüne gelen sorumlu olmamalıdır. Sorunlar tek elden takip edilmelidir. İlde okullar arası koordine sağlanmalıdır. Yeni açılan imam hatip ortaokulları ile konunun takibi ve aksamaması için gerekmektedir, demektedir.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.