FANDOM


FATİHA SURESİ (1) 1/1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla: 1/2. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 1/3. O Rahman ve Rahim'dir, 1/4. Din Gününün sahibidir. 1/5. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. 1/6. Bizi doğru yola eriştir. 1/7. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.