FANDOM


Kendini beğenmiş bir müsteşrik Mehmet Akif Ersoy/Anıları Mehmet akif ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Müslümanlar neden geri kaldı?

Şüphe yok ki Üstad dindar bir adamdı, hâlis bir Müslümandı. Müslümanlık onun için “şehâmet dini, gayret dini” idi. Müslümanlığın billur şeffaflığıyla ruha sinen, saf, besleyici, doyurucu, sürükleyici ve hızlandırıcı îtikadları onun ruhunu kaplamış, bütün hareketlerinin, düşünüşünün ve yaşayışının temeli olmuştu. Kendisi bu hususta kat’iyyen mukallid değildi. “Asıl”cı idi. Din onun için bir asıldı.Kendisi bu “asıl” ile doğrudan doğruya karşılaşan aslı aslından öğrenen ve anlayan bir adamdı. Üstada göre Müslümanlık, insanlara hakikî insanlığı öğreten, esâret zincirlerinin hepsini kıran, Allah’tan başka bir varlığa baş eğdirmeyen, Allah’tan başkasına el açtırmayan, hülâsa en asil, en merd, en şerefli, insanlık idealini yaşatan bir dindi. Onun bütün hayatında yaşadığı din, bu dindi.


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.