Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Dilekçe[]

İçişleri Bakanlığına (Personel Genel Müdürlüğüne)

İlgi : 26.10.2005 tarih ve 16698 sayılı ABDÜLKADİR AKSU- İÇİŞLERİ BAKANI tarafından Kınama cezası ile tezciyem.

Trabzon İli Beşikdüzü ilçesinde kaymakam olarak görevli iken Mülkiye Müfettişi Adnan Özdemir'in Enver Paşayı eleştirmemden mütevellit KINAMA cezası ile tecziye edilmiştim.

Mezkur cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133. Maddesi “Uyarma ve Kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurmak suretiyle verilmiş olan cezanın sicilden silinmesi isteğinde bulunabilir ve bu durum sicil dosyasına işlenir.” hükmü gereğince disiplin cezasının işlemden kaldırılması Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini arz ederim.

Konunun özeti:

Beşikdüzü ilçesinde Belediye Başkanına İlçe Emniyet Müdürünün hırsızsın demesi üzerine yumruklu kavga etmişler, bendeniz de Belediye Başkanı gidemeyeceğinden Emniyet Müdür vekilinin görevden alınmasını istemiştim. Emniyet müdürü bu talebim üzerine aleyhimde şikayet dilekçesi vermiş ve anılan müfettiş benim Beşikdüzü irticali konuşmamda "Eğer Enver Paşa geri zekalısı olmasaydı, Beşikdüzü işgal de edilmezdi kurtulmak da zorunda kalmazdı" hitabım askerin manevi şahsiyetine hakaret sayılmış ve benim "HİZMET DIŞINDA DEVLET MEMURUNUN İTİBAR VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAK NİTELİKTE DAVRANIŞLARDA BULUNMAK FİİLİ NEDENİYLE 657 SAYILI KANUNUN 125/C-ı MADDESİ UYARINCA AYLIKTAN KESME CEZASI TEKLİF EDİLMİŞ BİR HAFİFİ OLAN KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMIŞTIM.


Onay örneği[]

İlimiz Osmangazi İlçesi Dürdane Ortaokulu Öğretmeni BT' un; 05/02/2008 tarihinde almış olduğu UYARMA cezasının ilgili mevzuat hükümleri gereği sicil kaydından silinmesini talep ettiğine dair Müdürlüğümüze hitaben yazmış olduğu 20/06/2014 tarihli dilekçesi ilişikte sunulmuştur.

Adı geçen öğretmenin cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133. Maddesinin

“Uyarma ve Kınama cezalarının (özel kanunlardaki kusurlu sayılma, ihtar ve tevbih cezalarının) uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurmak suretiyle verilmiş olan cezanın sicilden silinmesi isteğinde bulunabilir. Memurun isteğinin haklı bulunması halinde durum sicil dosyasına işlenir.”

hükmü gereğince işlem yapılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini Olur’larınıza arz ederim.

Advertisement