Eğitim Disiplin mevzuatı

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu eksikleri

Cezayı müfettiş belirler, Kurul kabul veya red kararı alınır?? Bu yanlış... Polis Disiplin Kurulunda kararı kurul veriyor.
15 md - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu takdirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez
Branş öğretmenleri için 4203 -1702 20 md ihtar - 22 öğrenci dövmek ... Ama sınıf öğretmenleri dövmez mantığıyla yasa da düzenleme yapılmamış...
Bakanlığa yazıp düzeltmek lazım...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.