FANDOM


23.01.1941 yılında Çanakkale de doğdu.Babası Niyazi Bey,annesi Fethiye hanımdır.Çok güzel ud çalan ve iyi bir müzisyen olan babasının geçtiği eserleri dinleyerek ilk müzik eğitimini babasından aldı.Babasının yanında,Musullu Ama Hafız Osman Beyin öğrencisi olan Melekzade Muallim Münip Pekin den Türk müziği nazariyatı dersleri aldı.Neyzen Hayri Tümer in kendisine Ney hakkına notlar göndermesi Doğan Ergin in Ney üflemesine neden oldu.


Ney tavrının gelişmesinde babasının kendisine radyo aracılğı ile tanıttığı ve daha sonra İstanbul Radyosunda beraber icralarda bulunduğu Niyzi Sayın'ın etkisi olmuştur. İlk,Orta ve Lise eğitimini Çanakkale de tamamladı.Liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladığı Milli Eğitim ve Sivil Savunma Müdürlüklerindeki görevinden 1962 yılında ayrılarak İstanbul Belediye Konservatuarına gelen Ergin,daha öğrenci iken icra heyetinde Neyzen olarak görev almıştır.1963 yılında hocası Saadettin Heper'in isteği ile Mevlanayı Anma Törenlerine katılmaya başladı.1983 yılından öldüğü tarihe kadar törenlere Neyzenbsşı sıfatı ile katılmış ve mutrip heyeti bsşkanlığını sürdürmüştür. 1966 yılında İstanbul Radyosunun açtığı sınavlara katılarak Radyo yayınlarına katıldı.


Ney tavrınında 1966 yılında,Tülin Akla Ergin ile evlendi. 1976 yılında kurulan Kültür Bakanlığı İstsnbul Devlet Türk Müziği Korosunda kuruluşundan itibaren 1983 yılına kadar çalıştı. 1975 yılında dört arkadaşı ile birlikte kurduğu Klasik Türk Sazları Beşlisi ile uzun yıllar faaliyet göstermiştir.Türk müziğine her bakımdan hizmet etmek amacı ile İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musıkisi Topluluğu adıyla bir grup oluşturdu.Adaç Abraş ile birlikte kurdukları Mevlana Kültür ve Sanat Vakfının icra organı olarak faaliyetlerini sürdürdü. Doğan Ergin'in aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinden bir kısmı Türkü Yurdu mecmuasında yayımlanmıştır.


TRT Repertuarında şarkı ve ilahiformlarında eserleri vardır.Ferahnak-Aşiran ismiyle yeni bir makam bulmuş ve bu makamda beste,ağır semai ve yürük semaiden oluşan takım ile Mevlevi Ayini ve dört ilahi bestelemiştir. Yurtiçi ve yutdışında sayısız konserlere katılan Doğan Ergin 28 Haziran 1998 yılında vefat etmiştir.Ömrünün son günlerine kadar Radyoda Neyzenlik görevine devam etti ve Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunu da yönetti.

</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.