FANDOM


Dosya:Linear functions2.PNG

Şablon:Geometri Doğru, Matematikte mantıksal bir değer. Matematikte ne olduğu belli olmayan (tanımsız) değerlerden biridir. Hakkında doğru veya doğru değil diye değer yükleyebileceğimiz cümlelerden mümkün olduğu kadar azına "doğru" değeri veririz. Sonra mantıki olarak yeni cümlelerin değerlerini araştırırız. Ayrıca geometride ifadesi aynı doğrultuda olan ve her iki yönden de sonsuza kadar giden noktalar kümesi diye de tanımlanır. Bir doğru üzerinde en az 2 nokta, dışında da en az 1 nokta mevcuttur.

TanımEdit


Matematikte doğrunun değişik ifadeleri vardır:
Bir noktalar kümesidir.
Cetvel yardımıyle çizilen çizgi, iki nokta arasındaki gergin bir ip doğruyu belirtir.
Farklı 2 noktadan yalnız bir doğru geçer.
Farklı 2 nokta yalnız bir doğru belirtir.
Farklı 2 düzlem en fazla bir doğruda kesişir.

ÖrneklerEdit

$ y = mx + b \, $

burada:

m doğrunun eğimi.
b doğrunun düşey eksenle kesişme noktası.
x y fonksiyonunun bağımsız değişken.

Üç boyutluda, bir doğru genellikle parametrik eşitlikler olarak ifade edilir:

$ x = x_0 + at \, $
$ y = y_0 + bt \, $
$ z = z_0 + ct \, $

burada:

x, y ve z, tden bağımsız fonksiyonlardır.
$ x_0 $, $ y_0 $, ve $ z_0 $ herbiri kendi değişken olan birincil değerlerdi.
a, b, ve c doğrunun eğimine bağlıdırlar, böylece vektör (a, b, c) doğruya paraleldirler.

Geleneksel tanımEdit

R2de, tüm doğrular L ile tanımlanır.

$ L = \{\mathbf{a}+t\mathbf{b}\mid t\in\mathbb{R}\} $

ÖzellikleriEdit

$ L=\{(x,y)\mid ax+by=c\} \, $
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.