FANDOM


Doğum < Doğum tarihine göre karakterler

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.