FANDOM


lk defa bin yıl önce kullanılan Doktor kelimesi Latince de öğretmen anlamına gelmektedir.MS 1000 li yıllarda üniversitenin ortaya çıkmasıyla birlikte akademik bir unvan olarak öğretmenlere Doktor denilmiştir.

Doktor kelimesi/ünvanı günümüzde her ne kadar Tıp Doktoru ile özdeşleşmiş olsa da, doktora sahibi olan tüm akademisyenlere Doktor denilmektedir ve bu kişilerin adlarından önce Doktor kelimesinin kısaltması olan Dr. Kullanılır. Biz burada dilerseniniz daha çok Doktor kelimesinin hekim olarak kullanılan anlamına yoğunlaşalım. Doktorluk hekimlik anlamında bizde çok daha eskilere dayanır. Mesela modern tıbbın babası olarak bilinen İbni Sina yüzyıllar boyu Avrupa'da ders kitaplarında okutulmuş ve Avicenna adıyla anılmıştır.

Meslek olarak hekimlik eski tarihlere kadar uzansa da, Doktor unvanı ilk olarak Avrupa'da çıkmış ve zamanla Amerika'ya ve diğer Avrupa sömürgelerine yayılmıştır. Dünya üzerinde anlamı aynı olsada yazılımları farklılık gösterebilmektedir.Doktor kelimesini bizim gibi birebir kullanan, Macaristan, İsveç, Danimarka, Yugoslavya, Türki Devletler gibi 15 kadar ülke bulunmaktadır.

Ülkemizde tıp eğitimi üniversite seviyesindedir ve mühendislik bilimlerine nazaran daha uzundur. Altı yıl süren tıp eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Pratisyen Hekim ünvanını alırlar. Pratisyen Hekimlik 1. Basamak hekimliğin uzmanlık alanıdır. Dünyanın birçok yerinde üniversitede mezun olan doktorlar yarısı bir sağlık kuruluşunda olmak üzere eğitime tabi tutulduktan sonra Pratisyen Hekim ünvanı almaktadır.Ülkemizde bu eğitimi verebilecek tek kuruluş Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) olsa da pratisyen hekimlik için ülkemizde mezuniyet sonrası bir eğitim bulunmamaktadır.

Pratisyen Hekimler hastanede çalışıp, reçete yazabilseler de, genelde belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyenler seçtikleri branşlara göre süresi 4 ila 6 yıl arasında değişen ihtisas eğitimi görerek uzman hekim olmaya hak kazanırlar.Uzman hekimler Tıpta Uzmanlık Sınavını geçmeyi başaran, Pratisyen Hekimler den oluşmaktadır. En iyi %5 -%10 arasından seçilen Doktorların uzmanlık eğitimlerini de başarı ile tamamlamaları şarttır. Ayrıca Hekimliğin, Doktorluğun bir başka kolu olan Diş Doktorları ise Tıp fakültelerinden değil, Diş Hekimliği Fakültelerinden gelmektedirler.

Dünyadaki genel uygulamada Pratisyen Hekim ünvanını alan doktorlar Aile Hekimliğinin temelini oluşturmaktadır. Genel muayene sonrasında birçok hastalığın teşhisini koyup tedavi ettiği gibi, birçoğunda da sorun daha fazla büyümeden uzman doktorlara sevk etmek suretiyle de erken teşhis ve tedavi konusunda büyük hizmet vermektedirler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.